Zdjęcia Prosta Historia

Prosta Historia 

Reżyseria: Ewa Świecińska

Operator ; Andrzej Szulkowski

Fotosy Bartosz Mrozowski