Zdjęcia "Dwoistość"

DWOISTOŚĆ 2014
Dwoistość, tytuł  nowej wystawy Agnieszki Prusak, odnosi się do obszaru prezentującego wielowątkową harmonię ruchu, dźwięku i obrazu. Wyodrębnienie przez artystkę przynależności do ciała i duszy czyni obraz parzyście jedynym.


Fotografie przedstawiają grupę artystyczno – akrobatyczną Fly Cube z Wrocławia, podczas ćwiczeń pod okiem trenerów.